آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارسوا

با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی حرفه ای کل کشور از سال ۱۳۸۹شروع به فعالیت کرد.

این آموزشگاه با مدیران و اساتید با تجربه خود، دوره های عمومی و تخصصی متنوعی را برگزار نموده و به صدها نفر از اقشار مختلف جامعه نظیر دانش آموزان،دانشجویان، کارکنان و مدیران دستگاههای دولتی و بخش خصوصی و نیز مهندسین، پزشکان و افرادی که قصد مهاجرت دارند آموزش همراه با رضایت مخاطبین داده است.

blank

blank

آقای مهندس عمادالدین پروانه حسینی

مدرس دوره عمران و معماری

تحصیلات : کارشناسی عمران

blank

آقای مهندس امیر دوامی

مدرس دوره عمران و معماری

تحصیلات : کارشناسی ارشد عمران

blank

خانم مهندس سمیرا صبوری

مدرس دوره عمران و معماری

تحصیلات : کارشناسی ارشد معماری

blank

آقای مهندس محبتی پور

مدرس دوره عمران و معماری

تحصیلات : کارشناسی

blank

خانم مهندس ترانه فدائی مقدم

مدرس دوره فناوری اطلاعات و گرافیک

تحصیلات : کارشناسی نرم افزار

blank

خانم مهندس سپیده دستمالچی

واحد اداری

تحصیلات : کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

blank

خانم مهندس نازنین شادکانلو

مدرس دوره فناوری اطلاعات

تحصیلات : کارشناسی نرم افزار

blank

خانم مهندس سارا صفار زاده

مدرس دوره فناوری اطلاعات

تحصیلات : کارشناسی نرم افزار

blank

خانم مهندس محدثه حسینی

مدرس دوره امورمالی و بازرگانی

تحصیلات : کارشناسی حسابداری

blank

آقای مهندس مرتضی مرزبانی

مدرس دوره نرم افزار های مهندسی مکانیک

تحصیلات : کارشناسی مکانیک

blank

خانم مهندس هلیا احمدی

مدرس دوره گرافیک

تحصیلات : کارشناسی

blank

آقای مهندس مهران مصباح زاده

مدرس دوره فناوری اطلاعات

تحصیلات : کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

blank

آقای مهندس علی مبینی

مدرس دوره فناوری اطلاعات

تحصیلات : کارشناسی نرم افزار