کلیه کاربرانی که قصد ثبت نام در دوره ها را دارند ، باید مفاد این توافق‌ نامه را کامل مطالعه و سپس اقدام به ثبت نام در سایت کنند.

ثبت نام سایت و یا خرید از آن به منزله مطالعه و قبول شرایط خرید و عضویت و قوانین و مقررات مربوطه است.

بند یک

فرایند ثبت نام در سایت توسط کاربر به این شرح است:

  • بازدید از کالاها و خدمات ارائه شده در سایت
  • پرداخت مبلغ معین (یا اعمال کوپن تخفیف) به‌صورت آنلاین توسط خریدار


چنانچه خریدار با هویت غیر واقعی اعم از نام، نام خانوادگی و … اقدام به خرید کند و موضوع مشخص شود، آموزشگاه حق دارد سفارش را باطل کند. 

بند دو

شرکت اطلاعات زیر را به‌ منظور آگاهی کاربر در اختیار آنان قرار می‌دهد:

  • مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا
  • تعیین کلیه هزینه‌هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری است.
  • مدت زمان اعتبار پیشنهادهای ارائه شده

بند سه

اختلال در سرویس اینترنت و یا هر رویدادی که باعث شود ایمیل حاوی کد خرید از آموزشگاه به کاربر نرسد موجب از بین رفتن حق کاربر نمی‌شود.

بند چهار

کاربر نباید در سایت (تالار گفت‌وگو و یا هر قسمت دیگر) اظهاراتی(Comment)  را بگذارد و‌ یا اقدامی نماید که مبین نقض حقوق اشخاص دیگر باشد و یا عمل مجرمانه‌ای را به دنبال داشته باشد. همچنین کاربران نباید در خصوص امور مذهبی و سیاسی در این سایت اظهار نظر کنند. چنانچه هر یک از کاربران این ماده را رعایت نکنند، بلافاصله از سایت اخراج شده و چنانچه خریدی انجام داده باشند، وجه واریزی به آنان مسترد نمی‌شود. همچنین کاربر (عضو) حق استفاده از این سایت را  از دست می‌دهد.

تبصره 1 – میزان زمان اجرای دوره برای کلاس های عمومی٬ زمان مندرج در استانداردمهارتی مربوط٬ خصوصی حداقل ۵۰% و نیمه خصوصی حداقل ۷۵% زمان کل استاندارد آموزشی مربوط و میزان زمان و محتوای اجرای دوره  برای آموزش خاص برحسب درخواست کتبی کارآموز خواهد بود.

تبصره ۲ – تعداد کارآموزان در کلاس های خصوصی حداکثر ۳ نفر و در کلاس‌های نیمه خصوصی حداکثر ۵ نفر و آموزش خاص بنا به درخواست متقاضی می باشد.

ماده ۳- مبلغ قرارداد (هزینه کارآموزی)

شهریه مصوب سازمان را کلاً بعنوان شهریه (هزینه کارآموزی) در مقابل دریافت رسید چاپی و شماره دار( که به مهر و امضای آموزشگاه ممهور باشد ) حداکثر تا یک ماه قبل از پایان مدت قرارداد ( خاتمه کارآموزی ) به آموزشگاه پرداخت نماید.

ماده ۴

کلیه کلاس های خصوصی، نیمه خصوصی و آموزش های خاص در محل آموزشگاه برگزار می گردد.

ماده ۵

از تاریخ تنظیم این قرارداد به بعد در صورتی که کارآموز به هر دلیل یا علت از تحصیل در آموزشگاه و شرکت در کلاس های آن منصرف و توانایی و امکان شرکت در کلاس ها را قبل یا بعد از شروع دوره نداشته باشد، هیچ وجهی از شهریه دریافتی توسط آموزشگاه به کارآموز مسترد نخواهد شد و آموزشگاه به موجب این قرارداد اختیار خواهد داشت که به هرگونه درخواست استرداد شهریه٬ ترتیب اثر ندهند.

ماده ۶- تعهدات کارآموز

الف) درصورتی که کارآموز عمداً یا در اثر سهل انگاری و یا به علت عدم توجه به دستورات مربی و مقررات کارگاهی و غیره خساراتی به سخت افزارها، تجهیزات، لوازم اندازه گیری، تابلوهای آموزش، ابزار، ساختمان و سایر وسایل با اموال آموزشگاه وارد کند موظف است خسارات را ( مطابق تشخیص و برآورد آموزشگاه ) ظرف حداکثر یک هفته جبران نماید .

ب) کارآموز موظف است از بحث یا عنوان کردن هرگونه مباحث غیر فنی و یا مطالبی که با برنامه درسی ، اهداف و شئونات آموزشگاه مغایرت داشته باشد جداً خودداری نماید .

ج) کارآموز موظف است کلیه ضوابط اجتماعی ، اخلاق و شئون اسلامی را در محیط آموزشگاه دقیقاً رعایت نماید .

د) ایام یا جلسات غیبت موجه یا غیر ضرور کارآموز (که در برگه های آمار حضور و غیاب کلاس مربوطه منعکس و درج می‌گردد) جزء زمان آموزش اجرا شده از موضوع این قرارداد منظور می شود و آموزشگاه تعهدی مبنی بر جبران آنها نخواهد داشت . درصورتی که میزان غیبت از ۳ جلسه متوالی و یا متجاوز از ۱۵/۱ کل تعداد جلسات دوره ( بطور متناوب ) گردد آموزشگاه مختار است که از حضور کارآموز جلوگیری نموده و این قرارداد را ( بدون التزام به استرداد هیچ مبلغی ) ملغی نماید .

د) کارآموز می باید رأس ساعت شروع به محوطه آموزشگاه وارد و بلافاصله پس از پایان جلسات درسی روزانه ، محوطه آموزش را ترک نموده و از هرگونه رفتار سوء و یا هرگونه بی انضباطی و اختلال در کلاس ها یا کارگاه ها خودداری نماید .

ه) کارآموز بایستی هرگونه نظرات ، پیشنهادات و انتقادات اصولی خود را بطور فردی و در خارج از کلاس یاکارگاه های آموزشی مدیر آموزشگاه مطرح نماید و از القا خواسته خود به کارآموزان دیگر جداً پرهیز نماید.

و) کارآموز موظف است تکالیف درسی که از طرف مربیان آموزشگاه به او داده می شود را انجام داده و مطالب آموزشی تدریس شده را مطالعه و فراگیری نماید و از طرح سئوالات بی محتوی و متوقف کننده برنامه اصلی کلاس پرهیز نماید.

ز) سایر مقررات پذیرش و ثبت نام ، شرایط و نحوه اجرای برنامه آموزشی ، مقررات کار در کارگاه و آزمون جداً از مطالب مندرج در قرارداد به اطلاع و تائید کارآموز رسیده یا می رسد، و جزو لاینفک تعهدات مشمول این قرارداد محسوب و بر ذمه کارآموز است .

ح) درصورتی که کارآموز به تشخیص آموزشگاه به هر یک از تعهدات فوق عمل ننماید، آموزشگاه می تواند بدون استرداد شهریه پرداخت شده توسط کارآموز، از ادامه تحصیل و حضور وی در آموزشگاه ممانعت کرده و این قرارداد را فسخ نماید و هر کارآموز موجب تضییع وقت آموزشگاه و یا وارد شدن خساراتی بیش از مبلغ این قرارداد (یا باقیمانده آن) شود موظف به جبران آن است.

ماده ۷- تعهدات آموزشگاه

الف) آموزشگاه موظف است کارآموزان متقاضی برگزاری کلاس های عمومی ٬خصوصی، نیمه خصوصی و آموزش خاص را پیش از ثبت نام بطور کامل از شرایط آموزش- شهریه و… (این شرایط می باید کتبا یا به صورت دفترچه راهنمای ثبت نام آموزشگاه ها بطور واضح و شفاف درج گردد و در معرض دید کارآموز قرار گرفته و یا به وی ارائه شود) مطلع نماید و درخواست ثبت نام در کلاس های خصوصی، نیمه‌خصوصی و آموزش خاص را کتباً از کارآموز متقاضی اخذ نماید.

ب) آموزشگاه موظف است کد استاندارد و ساعت کل آموزش( تئوری و عملی) را بر اساس استاندارد و مطابق تبصره ۱ این قرارداد( در کلاس های عمومی براساس ساعت استاندارد٬خصوصی حداقل ۵۰% زمان تئوری و ۵۰% زمان عملی با پوشش کلیه سرفصل های آموزشی و در کلاس‌های نیمه خصوص حداقل ۷۵% زمان تئوری و ۷۵% زمان عملی با پوشش کلیه سرفصل های آموزشی ذکر شده در استانداردو آموزش خاص برحسب درخواست کتبی کارآموز) را به اطلاع کارآموز برساند و در قرار داد نیز ذکر نماید.

ج) آموزشگاه موظف به معرفی و ثبت آمار کارآموزان کلاس های عمومی، خصوصی، نیمه خصوصی و آموزش های خاص حسب ضوابط مربوط و از طریق پرتال سازمان می باشد.

د) آموزشگاه موظف به معرفی کلیه متقاضیان کلاس های عمومی، خصوصی و نیمه خصوصی جهت شرکت در آزمون های مربوط بر حسب جدول زمانبندی اعلام شده توسط سازمان می باشد و همچنین موظف است برای کارآموزان دوره های آموزش خاص، گواهی حضور در دوره آموزشی مطابق با فرمت تعیین شده توسط اداره کل ارزشیابی مهارت و تایید مرکز معین دولتی مربوط صادر نماید.

ه) آموزشگاه تاپایان مدت این قرارداد موظف به اجرای موضوع قرارداد ( آموزش ) می باشد .

و) درصورتی که موضوع این قرارداد جزو استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای بوده و کارآموز واجد شرایط در آزمون نهایی اخذ گواهینامه رسمی باشد، آموزشگاه موظف است درصورت تقبل هزینه های قانونی متعلقه توسط کارآموز، جهت شرکت در آزمون کارآموز را به سازمان( اداره کل)معرفی نماید .