مشاهده همه 10 نتیجه

اندروید

800,000 تومان

پایتون

800,000 تومان

پورتال فنی حرفه ای

500,000 تومان

کاربر ICDL

660,000 تومان

کاربر ICDL (آنلاین)

560,000 تومان

کاربر ICDL (مجازی)

350,000 تومان

کاربر ICDL پیشرفته

400,000 تومان

کاربر ICDL پیشرفته (مجازی)

200,000 تومان

کاربر ICDL مقدماتی

300,000 تومان

کاربر ICDL مقدماتی (مجازی)

150,000 تومان