شهریه فنی و حرفه ای

شهریه فنی و حرفه ای

شهریه فنی و حرفه ای

شهریه دوره‌های آموزشی آموزشگاه پارسوا (سال ۱۴۰۲)

ردیفنام دورهشهریه خصوصی (هر جلسه) (ریال)شهریه عمومی (ریال)تعداد جلساتلینک ثبت نام
1ICDL2(حضوری)۲٫۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ ثبت نام در دوره
2ICDL1 (حضوری)۲٫۵۰۰٫۰۰۰۶٫۵۰۰٫۰۰۰۲۵-۲۰ ثبت نام در دوره
3کاربرICDL(حضوری)۲٫۵۰۰٫۰۰۰۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰۴۰ثبت نام در دوره
4ICDL2(غیر حضوری)-۲٫۵۰۰٫۰۰۰۱۰ثبت نام در دوره
5ICDL1 (غیرحضوری)-۳٫۴۰۰٫۰۰۰۲۰ثبت نام در دوره
6کاربرICDL(غیرحضوری)-۵٫9۰۰٫۰۰۰۳۰ثبت نام در دوره
7ترسیم نقشه­ ها با نرم افزار اتوکد3/000/000۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰۱۸-۱۵ ثبت نام در دوره
8طراحی معماری با نرم افزار ۳Ds Max (مقدماتی)3/000/000۱7٫۵۰۰٫۰۰۰۲۵-۲۰ ثبت نام در دوره
9طراحی معماری با نرم افزار ۳Ds Max (پیشرفته)3/000/000۱7٫۵۰۰٫۰۰۰۲۵-۲۰ ثبت نام در دوره
10کارور فتوشاپ (مقدماتی)۲٫۵۰۰٫۰۰۰9٫۳۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ ثبت نام در دوره
11کارور فتوشاپ گرافیک۲٫۵۰۰٫۰۰۰9٫۳۰۰٫۰۰۰۱۲ثبت نام در دوره
12کارور فتوشاپ آتلیه۲٫۵۰۰٫۰۰۰9٫۳۰۰٫۰۰۰۱۲ثبت نام در دوره
13Corel Draw۲٫۵۰۰٫۰۰۰9٫۳۰۰٫۰۰۰۱۲ثبت نام در دوره
14رایانه کار حسابداری مالی (با نرم افزارهای رافع، هلو و محک)۲٫۵۰۰٫۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۲۵-۲۰ ثبت نام در دوره
15Solid Works (مقدماتی)3/000/000۱7٫۵۰۰٫۰۰۰۱۸-۱۵ ثبت نام در دوره
16Solid Works (پیشرفته)3/000/000۱7٫۵۰۰٫۰۰۰۱۸-۱۵ ثبت نام در دوره
17Catia (مقدماتی)3/000/000۱7٫۵۰۰٫۰۰۰۱۸-۱۵ ثبت نام در دوره
18Catia (پیشرفته)3/000/000۱7٫۵۰۰٫۰۰۰۱۸-۱۵ ثبت نام در دوره
19Ms Project3/000/0009٫۳۰۰٫۰۰۰۱۲ثبت نام در دوره
20SPSS3/000/000۱۱/7۰۰٫۰۰۰۸ ثبت نام در دوره
21دوره جامع تعمیرات تخصصی ویژه بازار کار موبایل/ تبلت و ...۲٫۵۰۰٫۰۰۰25/000/000۳۰ثبت نام در دوره
22اندروید۲٫۵۰۰٫۰۰۰25/000/000۱۵-۱۲ ثبت نام در دوره
23Etabs & Safe 3/000/000۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰۲۵-۲۰ ثبت نام در دوره
24آباکوس3/000/000۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ ثبت نام در دوره
25Revit3/000/000۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰۲۵-۲۰ ثبت نام در دوره
26After Effect۲٫۵۰۰٫۰۰۰۱۱/7۰۰٫۰۰۰۱۲ثبت نام در دوره
27Illustrator۲٫۵۰۰٫۰۰۰9٫۳۰۰٫۰۰۰۱۲ثبت نام در دوره
28InDesign۲٫۵۰۰٫۰۰۰9٫۳۰۰٫۰۰۰۱۲ثبت نام در دوره
29Premiere۲٫۵۰۰٫۰۰۰۱۱/7۰۰٫۰۰۰۱۲ثبت نام در دوره
30Edius۲٫۵۰۰٫۰۰۰9٫۳۰۰٫۰۰۰۱۲ثبت نام در دوره

شهریه دوره‌های آموزشی طراحی وب سایت (سال ۱۴۰۲)

ردیفنام دورهشهریه خصوصی (هر جلسه) (ریال)شهریه عمومی (ریال)تعداد جلساتلینک ثبت نام
1Html&CSS۲٫۵۰۰٫۰۰۰6/700/000۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
2Bootstrap ( طراحی واکنش گرا)۲٫۵۰۰٫۰۰۰6/700/000۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
3جاوا اسکریپت۲٫۵۰۰٫۰۰۰6/700/000۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
4جی کوئری۲٫۵۰۰٫۰۰۰6/700/000۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
5Photoshop (گرافیک طراحی وب)۲٫۵۰۰٫۰۰۰9/300/000۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
6PHP (مقدماتی)۲٫۵۰۰٫۰۰۰6/700/000۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
7PHP& MySQL (پایگاه داده)۲٫۵۰۰٫۰۰۰6/700/000۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
8CMS (طراحی سیستم مدیریت محتوا)۲٫۵۰۰٫۰۰۰6/700/000۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
9WordPress (مقدماتی)۲٫۵۰۰٫۰۰۰6/700/000۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
10WordPress (پیشرفته)۲٫۵۰۰٫۰۰۰6/700/000۱۵-۱۲ثبت نام در دوره

شهریه دوره‌های آموزشی طراحی گرافیک (سال ۱۴۰۲)

ردیفنام دورهشهریه خصوصی (هر جلسه) (ریال)شهریه عمومی (ریال)تعداد جلساتلینک ثبت نام
1کارور فتوشاپ (مقدماتی)۲٫5۰۰٫۰۰۰9/300/000۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
2کارور فتوشاپ گرافیک۲٫5۰۰٫۰۰۰9/300/000۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
3کارور فتوشاپ آتلیه۲٫5۰۰٫۰۰۰9/300/000۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
4Corel Draw۲٫5۰۰٫۰۰۰9/300/000۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
5After Effect۲٫5۰۰٫۰۰۰11/700/000۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
6Illustrator۲٫5۰۰٫۰۰۰9/300/000۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
7InDesign۲٫5۰۰٫۰۰۰9/300/000۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
8Premiere۲٫5۰۰٫۰۰۰11/700/000۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
9Edius۲٫5۰۰٫۰۰۰9/300/000۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
10فتوشاپ (مجازی)۲٫5۰۰٫۰۰۰4/650/000۱۵-۱۲ثبت نام در دوره