شهریه دوره‌های آموزشی آموزشگاه پارسوا (سال ۱۴۰۰)

ردیفنام دورهشهریه خصوصی (هر جلسه) (ریال)شهریه عمومی (ریال)تعداد جلساتلینک ثبت نام
1ICDL2(حضوری)۱٫۰۰۰٫۰۰۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ ثبت نام در دوره
2ICDL1 (حضوری)۱٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰۲۵-۲۰ ثبت نام در دوره
3کاربرICDL(حضوری)۱٫۰۰۰٫۰۰۰۶٫۶۰۰٫۰۰۰۴۰ثبت نام در دوره
4ICDL2(غیر حضوری)-۱۵۰۰٫۰۰۰۱۰ثبت نام در دوره
5ICDL1 (غیرحضوری)-۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰ثبت نام در دوره
6کاربرICDL(غیرحضوری)-۳٫۵۰۰٫۰۰۰۳۰ثبت نام در دوره
7ترسیم نقشه­ ها با نرم افزار اتوکد۱٫5۰۰٫۰۰۰۶٫۴۰۰٫۰۰۰۱۸-۱۵ ثبت نام در دوره
8طراحی معماری با نرم افزار ۳Ds Max (مقدماتی)۱٫5۰۰٫۰۰۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۵-۲۰ ثبت نام در دوره
9طراحی معماری با نرم افزار ۳Ds Max (پیشرفته)۱٫5۰۰٫۰۰۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰۲۵-۲۰ ثبت نام در دوره
10کارور فتوشاپ (مقدماتی)۱٫5۰۰٫۰۰۰۴٫۸۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ ثبت نام در دوره
11کارور فتوشاپ گرافیک۱٫5۰۰٫۰۰۰۴٫۸۰۰٫۰۰۰۱۲ثبت نام در دوره
12کارور فتوشاپ آتلیه۱٫5۰۰٫۰۰۰۴٫۸۰۰٫۰۰۰۱۲ثبت نام در دوره
13Corel Draw۱٫5۰۰٫۰۰۰۴٫۸۰۰٫۰۰۰۱۲ثبت نام در دوره
14رایانه کار حسابداری مالی (با نرم افزارهای رافع، هلو و محک)۱٫5۰۰٫۰۰۰۹٫۸۰۰٫۰۰۰۲۵-۲۰ ثبت نام در دوره
15Solid Works (مقدماتی)۱٫5۰۰٫۰۰۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰۱۸-۱۵ ثبت نام در دوره
16Solid Works (پیشرفته)۱٫5۰۰٫۰۰۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰۱۸-۱۵ ثبت نام در دوره
17Catia (مقدماتی)۱٫5۰۰٫۰۰۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰۱۸-۱۵ ثبت نام در دوره
18Catia (پیشرفته)۱٫5۰۰٫۰۰۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰۱۸-۱۵ ثبت نام در دوره
19Ms Project۱٫5۰۰٫۰۰۰۴٫۸۰۰٫۰۰۰۱۲ثبت نام در دوره
20SPSS۱٫5۰۰٫۰۰۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰۸ ثبت نام در دوره
21دوره جامع تعمیرات تخصصی ویژه بازار کار موبایل/ تبلت و ...۱٫5۰۰٫۰۰۰۹٫۵۰۰٫۰۰۰۳۰ثبت نام در دوره
22اندروید۱٫5۰۰٫۰۰۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ ثبت نام در دوره
23Etabs & Safe ۱٫5۰۰٫۰۰۰۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰۲۵-۲۰ ثبت نام در دوره
24آباکوس۱٫5۰۰٫۰۰۰۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ ثبت نام در دوره
25Revit۱٫5۰۰٫۰۰۰۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰۲۵-۲۰ ثبت نام در دوره
26After Effect۱٫5۰۰٫۰۰۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰۱۲ثبت نام در دوره
27Illustrator۱٫5۰۰٫۰۰۰۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۲ثبت نام در دوره
28InDesign۱٫5۰۰٫۰۰۰۴٫۸۰۰٫۰۰۰۱۲ثبت نام در دوره
29Premiere۱٫5۰۰٫۰۰۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰۱۲ثبت نام در دوره
30Edius۱٫5۰۰٫۰۰۰۴٫۸۰۰٫۰۰۰۱۲ثبت نام در دوره

شهریه دوره‌های آموزشی طراحی وب سایت (سال ۱۴۰۰)

ردیفنام دورهشهریه خصوصی (هر جلسه) (ریال)شهریه عمومی (ریال)تعداد جلساتلینک ثبت نام
1Html&CSS1٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
2Bootstrap ( طراحی واکنش گرا)1٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
3جاوا اسکریپت1٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
4جی کوئری1٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
5Photoshop (گرافیک طراحی وب)1٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
6PHP (مقدماتی)1٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
7PHP& MySQL (پایگاه داده)1٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
8CMS (طراحی سیستم مدیریت محتوا)1٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
9WordPress (مقدماتی)1٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
10WordPress (پیشرفته)1٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره

شهریه دوره‌های آموزشی طراحی گرافیک (سال ۱۴۰۰)

ردیفنام دورهشهریه خصوصی (هر جلسه) (ریال)شهریه عمومی (ریال)تعداد جلساتلینک ثبت نام
1کارور فتوشاپ (مقدماتی)1٫5۰۰٫۰۰۰۴٫8۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
2کارور فتوشاپ گرافیک1٫5۰۰٫۰۰۰۴٫8۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
3کارور فتوشاپ آتلیه1٫5۰۰٫۰۰۰۴٫8۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
4Corel Draw1٫5۰۰٫۰۰۰۴٫8۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
5After Effect1٫5۰۰٫۰۰۰6٫۰۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
6Illustrator1٫5۰۰٫۰۰۰۴٫8۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
7InDesign1٫5۰۰٫۰۰۰۴٫8۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
8Premiere1٫5۰۰٫۰۰۰6٫۰۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
9Edius1٫5۰۰٫۰۰۰۴٫8۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
10فتوشاپ (مجازی)1٫5۰۰٫۰۰۰2٫4۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره