شهریه فنی و حرفه ای

شهریه فنی و حرفه ای

شهریه فنی و حرفه ای

شهریه دوره‌های آموزشی آموزشگاه پارسوا (سال ۱۴۰۱)

ردیفنام دورهشهریه خصوصی (هر جلسه) (ریال)شهریه عمومی (ریال)تعداد جلساتلینک ثبت نام
1ICDL2(حضوری)۲٫۰۰۰٫۰۰۰۳٫۹۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ ثبت نام در دوره
2ICDL1 (حضوری)۲٫۰۰۰٫۰۰۰۵٫۲۰۰٫۰۰۰۲۵-۲۰ ثبت نام در دوره
3کاربرICDL(حضوری)۲٫۰۰۰٫۰۰۰۸٫۵۸۰٫۰۰۰۴۰ثبت نام در دوره
4ICDL2(غیر حضوری)-۱/۹۵۰/۰۰۰۱۰ثبت نام در دوره
5ICDL1 (غیرحضوری)-۲٫۶۰۰٫۰۰۰ ۲۰ثبت نام در دوره
6کاربرICDL(غیرحضوری)-۴٫۵۵۰٫۰۰۰۳۰ثبت نام در دوره
7ترسیم نقشه­ ها با نرم افزار اتوکد۲٫۰۰۰٫۰۰۰۸٫۳۲۰٫۰۰۰۱۸-۱۵ ثبت نام در دوره
8طراحی معماری با نرم افزار ۳Ds Max (مقدماتی)۲٫۰۰۰٫۰۰۰۱۱/7۰۰/۰۰۰۲۵-۲۰ ثبت نام در دوره
9طراحی معماری با نرم افزار ۳Ds Max (پیشرفته)۲٫۰۰۰٫۰۰۰۱۱/7۰۰/۰۰۰۲۵-۲۰ ثبت نام در دوره
10کارور فتوشاپ (مقدماتی)۲٫۰۰۰٫۰۰۰۶٫۲۴۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ ثبت نام در دوره
11کارور فتوشاپ گرافیک۲٫۰۰۰٫۰۰۰۶٫۲۴۰٫۰۰۰۱۲ثبت نام در دوره
12کارور فتوشاپ آتلیه۲٫۰۰۰٫۰۰۰۶٫۲۴۰٫۰۰۰۱۲ثبت نام در دوره
13Corel Draw۲٫۰۰۰٫۰۰۰۶٫۲۴۰٫۰۰۰۱۲ثبت نام در دوره
14رایانه کار حسابداری مالی (با نرم افزارهای رافع، هلو و محک)۲٫۰۰۰٫۰۰۰۱۲/7۴۰/۰۰۰۲۵-۲۰ ثبت نام در دوره
15Solid Works (مقدماتی)۲٫۰۰۰٫۰۰۰۱۱/7۰۰/۰۰۰۱۸-۱۵ ثبت نام در دوره
16Solid Works (پیشرفته)۲٫۰۰۰٫۰۰۰۱۱/7۰۰/۰۰۰۱۸-۱۵ ثبت نام در دوره
17Catia (مقدماتی)۲٫۰۰۰٫۰۰۰۱۱/7۰۰/۰۰۰۱۸-۱۵ ثبت نام در دوره
18Catia (پیشرفته)۲٫۰۰۰٫۰۰۰۱۱/7۰۰/۰۰۰۱۸-۱۵ ثبت نام در دوره
19Ms Project۲٫۰۰۰٫۰۰۰۶٫۲۴۰٫۰۰۰۱۲ثبت نام در دوره
20SPSS۲٫۰۰۰٫۰۰۰7/۸۰۰/۰۰۰۸ ثبت نام در دوره
21دوره جامع تعمیرات تخصصی ویژه بازار کار موبایل/ تبلت و ...۲٫۰۰۰٫۰۰۰۱۲/۳۵۰/۰۰۰۳۰ثبت نام در دوره
22اندروید۲٫۰۰۰٫۰۰۰۱۱/7۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ ثبت نام در دوره
23Etabs & Safe ۲٫۰۰۰٫۰۰۰۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰۲۵-۲۰ ثبت نام در دوره
24آباکوس۲٫۰۰۰٫۰۰۰۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ ثبت نام در دوره
25Revit۲٫۰۰۰٫۰۰۰۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰۲۵-۲۰ ثبت نام در دوره
26After Effect۲٫۰۰۰٫۰۰۰7٫۸۰۰٫۰۰۰۱۲ثبت نام در دوره
27Illustrator۲٫۰۰۰٫۰۰۰۶٫۲۴۰٫۰۰۰۱۲ثبت نام در دوره
28InDesign۲٫۰۰۰٫۰۰۰۶٫۲۴۰٫۰۰۰۱۲ثبت نام در دوره
29Premiere۲٫۰۰۰٫۰۰۰7٫۸۰۰٫۰۰۰۱۲ثبت نام در دوره
30Edius۲٫۰۰۰٫۰۰۰۶٫۲۴۰٫۰۰۰۱۲ثبت نام در دوره

شهریه دوره‌های آموزشی طراحی وب سایت (سال ۱۴۰۱)

ردیفنام دورهشهریه خصوصی (هر جلسه) (ریال)شهریه عمومی (ریال)تعداد جلساتلینک ثبت نام
1Html&CSS۲٫۰۰۰٫۰۰۰۵٫۲۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
2Bootstrap ( طراحی واکنش گرا)۲٫۰۰۰٫۰۰۰۵٫۲۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
3جاوا اسکریپت۲٫۰۰۰٫۰۰۰۵٫۲۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
4جی کوئری۲٫۰۰۰٫۰۰۰۵٫۲۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
5Photoshop (گرافیک طراحی وب)۲٫۰۰۰٫۰۰۰6٫۲۴۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
6PHP (مقدماتی)۲٫۰۰۰٫۰۰۰۵٫۲۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
7PHP& MySQL (پایگاه داده)۲٫۰۰۰٫۰۰۰۵٫۲۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
8CMS (طراحی سیستم مدیریت محتوا)۲٫۰۰۰٫۰۰۰۵٫۲۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
9WordPress (مقدماتی)۲٫۰۰۰٫۰۰۰۵٫۲۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
10WordPress (پیشرفته)۲٫۰۰۰٫۰۰۰۵٫۲۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره

شهریه دوره‌های آموزشی طراحی گرافیک (سال ۱۴۰۱)

ردیفنام دورهشهریه خصوصی (هر جلسه) (ریال)شهریه عمومی (ریال)تعداد جلساتلینک ثبت نام
1کارور فتوشاپ (مقدماتی)۲٫۰۰۰٫۰۰۰6٫۲۴۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
2کارور فتوشاپ گرافیک۲٫۰۰۰٫۰۰۰6٫۲۴۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
3کارور فتوشاپ آتلیه۲٫۰۰۰٫۰۰۰6٫۲۴۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
4Corel Draw۲٫۰۰۰٫۰۰۰6٫۲۴۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
5After Effect۲٫۰۰۰٫۰۰۰7٫8۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
6Illustrator۲٫۰۰۰٫۰۰۰6٫۲۴۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
7InDesign۲٫۰۰۰٫۰۰۰6٫۲۴۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
8Premiere۲٫۰۰۰٫۰۰۰7٫8۰۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
9Edius۲٫۰۰۰٫۰۰۰6٫۲۴۰٫۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره
10فتوشاپ (مجازی)۲٫۰۰۰٫۰۰۰3/۱۲۰/۰۰۰۱۵-۱۲ثبت نام در دوره

پورتال فنی و حرفه ای