اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی ICDL پیشرفته (سرفصل Word) خواهران

دوره آموزشی: ICDL پیشرفته (سرفصل Word) خواهران شروع دوره: سه شنبه ۹۸/۰۵/۱۵ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ روزهای فرداستاد: خانم مروی

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی ICDL پیشرفته (سرفصل Word) برادران

دوره آموزشی: ICDL پیشرفته (سرفصل Word) برادرانشروع دوره: دوشنبه ۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱ روزهای زوج استاد: آقای مهندس پوررزاقی

ادامه
اخبار آموزشگاه

دوره آموزشی ICDL پیشرفته (سرفصل Word)

دوره آموزشی: ICDL پیشرفته (سرفصل Word) شروع دوره: شنبه ۹۸/۰۴/۲۲ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰ روزهای زوجاستاد: خانم مهندس طلانشان

ادامه
اخبار آموزشگاه

دوره آموزشی ICDL پیشرفته (سرفصل Word) خواهران

دوره آموزشی: ICDL پیشرفته (سرفصل Word) خواهران شروع دوره: یکشنبه ۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ روزهای فرداستاد: خانم مروی

ادامه