اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی آنلاین Php&mysql (ترمیک وب)

✅ دوره آموزشی آنلاین: Php&mysql (ترمیک وب)🗓 شروع دوره: چهارشنبه ۹۹/۰۶/۰۵◀️ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای زوج🚹 استاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه
php
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی حضوری PHP مقدماتی(ترمیک وب)

✅ دوره آموزشی حضوری: PHP مقدماتی(ترمیک وب)🗓 شروع دوره: شنبه ۹۹/۰۳/۳۱◀️ ساعت ۱۹ الی ۲۰:۳۰ روزهای زوج🚹 استاد: آقای مهندس عرب نژاد

ادامه
اخبار آموزشگاه

دوره آموزشی Php&mysql (ترمیک وب)

✅ دوره آموزشی: Php&mysql (ترمیک وب) 🗓 شروع دوره: سه شنبه ۹۸/۰۹/۲۶ ◀️ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای یکشنبه و سه شنبه 🚹 استاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی Php&mysql (ترمیک وب)

دوره آموزشی: Php&mysql (ترمیک وب)شروع دوره: چهارشنبه ۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای زوجاستاد: آقای مهندس عرب نژاد

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی Php&mysql (ترم ۵ وب)

✅ دوره آموزشی: Php&mysql (ترم ۵ وب) 🗓 شروع دوره: پنجشنبه ۹۷/۱۰/۲۰ ◀️ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۰۰ روزهای فرد 🚹 استاد: آقای مهندس عرب نژاد

ادامه