اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی آنلاین Php&mysql (ترمیک وب)

✅ دوره آموزشی آنلاین: Php&mysql (ترمیک وب)🗓 شروع دوره: چهارشنبه ۹۹/۰۶/۰۵◀️ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای زوج🚹 استاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی CMS (ترمیک وب)

✅ دوره آموزشی: CMS (ترمیک وب) 🗓 شروع دوره: یکشنبه ۹۸/۱۱/۲۷ ◀️ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای یکشنبه و سه شنبه 🚹 استاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی PHP مقدماتی(ترمیک وب)

دوره آموزشی: PHP مقدماتی(ترمیک وب)شروع دوره: سه شنبه ۹۸/۰۷/۲۳ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای یکشنبه و سه شنبهاستاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی: PHP مقدماتی(ترمیک وب)

دوره آموزشی: PHP مقدماتی(ترمیک وب)شروع دوره: سه شنبه ۹۸/۰۶/۲۶ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ روزهای فرداستاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی PHP مقدماتی(ترمیک وب)

دوره آموزشی: PHP مقدماتی(ترمیک وب) شروع دوره: چهارشنبه ۹۸/۰۴/۱۲ ساعت: ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای زوج استاد: آقای مهندس عرب نژاد

ادامه