اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی فتوشاپ

✅ دوره آموزشی: فتوشاپ 🗓 شروع دوره: شنبه ۹۸/۱۱/۲۶ ◀️ ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ روزهای زوج 🚹 استاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی فتوشاپ

✅ دوره آموزشی: فتوشاپ 🗓 شروع دوره: یکشنبه ۹۸/۱۱/۲۰ ◀️ ساعت ۱۰ الی ۱۲ روز های یکشنبه و سه شنبه 🚹 استاد: خانم مهندس طلانشان

ادامه
آموزش فتوشاپ آتلیه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی فتوشاپ پیشرفته (آتلیه)

✅ دوره آموزشی: فتوشاپ پیشرفته (آتلیه) 🗓 شروع دوره: شنبه ۹۸/۱۱/۱۹ ◀️ ساعت ۱۰ الی ۱۲ روزهای شنبه و چهارشنبه 🚹 استاد: آقای مهندس جوگانیان

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی فتوشاپ پیشرفته (گرافیک)

✅ دوره آموزشی: فتوشاپ پیشرفته (گرافیک) 🗓 شروع دوره: پنجشنبه ۹۸/۱۱/۰۳ ◀️ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای فرد 🚹 استاد: خانم مهندس احمدی

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی فتوشاپ

✅ دوره آموزشی: فتوشاپ 🗓 شروع دوره: شنبه ۹۸/۱۰/۱۴ ◀️ ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ روزهای زوج 🚹 استاد: آقای مهندس جوگانیان

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی فتوشاپ

✅ دوره آموزشی: فتوشاپ 🗓 شروع دوره: شنبه ۹۸/۰۹/۳۰ ◀️ ساعت ۱۰ الی ۱۲ روز های شنبه و چهارشنبه 🚹 استاد: خانم مهندس طلانشان

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی فتوشاپ

✅ دوره آموزشی: فتوشاپ 🗓 شروع دوره: دوشنبه ۹۸/۰۹/۱۱ ◀️ ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ روز های دوشنبه و چهارشنبه 🚹 استاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه
آموزش فتوشاپ آتلیه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی فتوشاپ پیشرفته (آتلیه)

دوره آموزشی: فتوشاپ پیشرفته (آتلیه)شروع دوره: دوشنبه ۹۸/۰۷/۲۹ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲ روزهای زوجاستاد: خانم مهندس احمدی

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی فتوشاپ

دوره آموزشی: فتوشاپ شروع دوره: چهارشنبه ۹۸/۰۷/۱۷ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای شنبه و چهارشنبه استاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی فتوشاپ پیشرفته (گرافیک)

دوره آموزشی: فتوشاپ پیشرفته (گرافیک) شروع دوره: سه شنبه ۹۸/۰۶/۱۲ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰ روزهای فرداستاد: خانم مهندس احمدی

ادامه