اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی Java Script مقدماتی (ترمیک وب)

✅ دوره آموزشی: Java Script مقدماتی (ترمیک وب)🗓 شروع دوره: دوشنبه ۹۹/۰۵/۲۷◀️ ساعت ۱۷:۴۵ الی ۱۹:۱۵ روزهای زوج🚹 استاد: آقای مهندس عرب نژاد

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی آنلاین Java Script پیشرفته (ترمیک وب)

✅ دوره آموزشی آنلاین: Java Script پیشرفته (ترمیک وب)🗓 شروع دوره: دوشنبه ۹۹/۰۴/۱۶◀️ ساعت ۱۹الی ۲۰:۳۰ روزهای زوج🚹 استاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی Java Script مقدماتی (ترمیک وب)

✅ دوره آموزشی: Java Script مقدماتی (ترمیک وب) 🗓 شروع دوره: سه شننبه ۹۸/۰۹/۱۹ ◀️ ساعت ۱۹ الی ۲۰:۳۰ روزهای فرد 🚹 استاد: آقای مهندس عرب نژاد

ادامه
اخبار آموزشگاه

دوره آموزشی: Java Script پیشرفته (ترمیک وب)

دوره آموزشی: Java Script پیشرفته (ترمیک وب)شروع دوره: دوشنبه ۹۸/۰۸/۲۰ساعت ۱۸ الی ۲۱ روزهای دوشنبهاستاد: آقای مهندس عرب نژاد

ادامه