اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی اندروید مقدماتی

دوره آموزشی: اندروید مقدماتیشروع دوره: یکشنبه ۹۸/۰۹/۰۳ساعت ۱۶:۳۰الی ۱۸ روزهای فرداستاد: آقای مهندس حاجی آبادی

ادامه