اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی حضوری و آنلاین CMS (ترمیک وب)

✅ دوره آموزشی حضوری و آنلاین: CMS (ترمیک وب)🗓 شروع دوره: دوشنبه ۹۹/۱۱/۱۳◀️ ساعت ۱۶الی ۱۷:۳۰ روزهای شنبه و دوشنبه🚹 استاد: آقای مهندس عرب نژاد دوره آنلاین ۵۰ هزار تومان تخفیف دارد. زمان ثبت نام در محل تخفیف online بنویسید.

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی آنلاین CMS(ترمیک وب)

✅ دوره آموزشی آنلاین: CMS(ترمیک وب)🗓 شروع دوره: شنبه ۹۹/۰۸/۰۳◀️ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای شنبه و چهارشنبه🚹 استاد: خانم مهندس کامران نیا دوره آنلاین شامل ۱۰۰ هزار تومان تخفیف می باشد، زمان ثبت نام در محل تخفیف کلمه online را وارد نمایید.

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی CMS (ترمیک وب)

✅ دوره آموزشی: CMS (ترمیک وب) 🗓 شروع دوره: یکشنبه ۹۸/۱۱/۲۷ ◀️ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای یکشنبه و سه شنبه 🚹 استاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی CMS(ترمیک وب)

دوره آموزشی: CMS(ترمیک وب) شروع دوره: سه شنبه ۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰روزهای فرداستاد: آقای مهندس عرب نژاد

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی CMS(ترمیک وب، ترم ۶)

✅ دوره آموزشی: CMS(ترمیک وب، ترم ۶) 🗓 شروع دوره: یکشنبه ۹۷/۱۲/۱۲ ◀️ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸روزهای فرد 🚹 استاد: آقای مهندس عرب نژاد

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره طراحی سیستم مدیریت محتوا با php( ترم۶ وب)

د ۱ 👇👇👇 🗓 شروع دوره: جمعه ۹۷/۰۴/۲۲ ◀️ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰ روزهای جمعه کد ۲ 👇👇👇 🗓 شروع دوره: شنبه ۹۷/۰۴/۳۰ ◀️ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲ روزهای زوج 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 🚹 استاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه