اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی CMS (ترمیک وب)

✅ دوره آموزشی: CMS (ترمیک وب) 🗓 شروع دوره: یکشنبه ۹۸/۱۱/۲۷ ◀️ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای یکشنبه و سه شنبه 🚹 استاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی CMS(ترمیک وب)

دوره آموزشی: CMS(ترمیک وب) شروع دوره: سه شنبه ۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰روزهای فرداستاد: آقای مهندس عرب نژاد

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی CMS(ترمیک وب، ترم ۶)

✅ دوره آموزشی: CMS(ترمیک وب، ترم ۶) 🗓 شروع دوره: یکشنبه ۹۷/۱۲/۱۲ ◀️ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸روزهای فرد 🚹 استاد: آقای مهندس عرب نژاد

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره طراحی سیستم مدیریت محتوا با php( ترم۶ وب)

د ۱ 👇👇👇 🗓 شروع دوره: جمعه ۹۷/۰۴/۲۲ ◀️ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰ روزهای جمعه کد ۲ 👇👇👇 🗓 شروع دوره: شنبه ۹۷/۰۴/۳۰ ◀️ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲ روزهای زوج 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 🚹 استاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه