اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی Bootstrap(ترمیک وب، ترم ۲)

✅ دوره آموزشی: Bootstrap(ترمیک وب، ترم ۲) 🗓 شروع دوره: شنبه ۹۷/۰۹/۰۳ ◀️ ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱ روزهای زوج 🚹 استاد: آقای مهندس عرب نژاد

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی Html&Css (ترمیک وب، ترم یک)

✅ دوره آموزشی: Html&Css (ترمیک وب، ترم یک) 🗓 شروع دوره: چهار شنبه ۹۷/۰۸/۰۹ ◀️ ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ روزهای زوج 🚹 استاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی Html&Css (ترمیک وب، ترم یک)

شروع دوره آموزشی Html&Css (ترمیک وب، ترم یک)

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره طراحی سیستم مدیریت محتوا با php( ترم۶ وب)

د ۱ 👇👇👇 🗓 شروع دوره: جمعه ۹۷/۰۴/۲۲ ◀️ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰ روزهای جمعه کد ۲ 👇👇👇 🗓 شروع دوره: شنبه ۹۷/۰۴/۳۰ ◀️ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲ روزهای زوج 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 🚹 استاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره طراحی سایت ترم ۴

✅ دوره آموزشی: Php مقدماتی (ترمیک وب ترم۴) 🗓 شروع دوره: شنبه ۹۷/۰۴/۰۲ ◀️ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰ روزهای زوج 🚹 استاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه