اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی کتیا

دوره آموزشی: کتیا شروع دوره: یکشنبه مورخ ۹۸/۰۶/۱۰ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱ روزهای یکشنبه و سه شنبهاستاد: آقای مهندس غیور

ادامه