اطلاعیه

لیست گواهینامه های صادر شده در آبان ماه ۱۳۹۹

لیست گواهینامه های فنی و حرفه ای صادر شده در آبان ماه ۱۳۹۹ ۱ میترا رضوانی مقدم ۲ سارا صفارزاده فیض آبادی ۳ شقایق علائی تربتی ۴ امیر حسینخانی ۵ عبداله احمدی ۶ آرزو امینیان ۷ اسماء جمیلی ۸ علی حقگویادگار ۹ امیرحسین سمندری ۱۰ عادله صارم صفاری جهت دریافت مدرک فنی و حرفه ای اینجا کلیک کنید.

ادامه