اخبار آموزشگاه

دوره آموزشی ICDL پیشرفته (سرفصل Word)

دوره آموزشی: ICDL پیشرفته (سرفصل Word) شروع دوره: شنبه ۹۸/۰۴/۲۲ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰ روزهای زوجاستاد: خانم مهندس طلانشان

ادامه