اخبار آموزشگاه

ورکشاپ طراحی وب سایت

✅ چهارشنبه ۹۷/۱۰/۱۲ ساعت ۲۰ سالن فردوسی، غرفه فنی و حرفه ای ✅ اجرای ورکشاپ آموزشی: طراحی وب سایت ✅ ارائه دهنده: آقای مهندس عرب نژاد 🌺 تشریف فرمایی شما باعث افتخار ماست. منتظر قدوم سبزتان هستیم.

ادامه