اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی ICDL پیشرفته (سرفصل Word) خواهران

دوره آموزشی: ICDL پیشرفته (سرفصل Word) خواهران شروع دوره: سه شنبه ۹۸/۰۵/۱۵ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ روزهای فرداستاد: خانم مروی

ادامه