اخبار آموزشگاه

دوره آموزشی حضوری فتوشاپ آتلیه

✅ دوره آموزشی: فتوشاپ آتلیه🗓 شروع دوره: شنبه ۹۹/۰۵/۱۱◀️ ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳ روزهای زوج🚹 استاد: آقای مهندس چوگانیان

ادامه
آموزش فتوشاپ آتلیه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی فتوشاپ آتلیه

دوره آموزشی: فتوشاپ آتلیه شروع دوره: چهارشنبه ۹۸/۰۶/۲۰ساعت ۸:۳۰الی ۱۰:۳۰ روزهای زوجاستاد: خانم مهندس احمدی

ادامه
آموزش فتوشاپ آتلیه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی فتوشاپ آتلیه

✅ دوره آموزشی: فتوشاپ آتلیه 🗓 شروع دوره: یکشنبه ۹۷/۱۰/۲۳ ◀️ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰ صبح روزهای فرد 🚹 استاد: سر کار خانم احمدی

ادامه