اخبار آموزشگاه

دوره های رایگان پارسوا

آموزشگاه فنی و حرفه ای پارسوا برگزار می کند:<< دوره های رایگان پارسوا >>((ویژه تمام کارآموزان پارسوا)) کاربر ICDL مجازی(مهارت های هفتگانه)فتوشاپ مجازی ثبت نام از طریق تماس با آموزشگاه ۰۵۱۳۸۹۲۹۱۴۲۰۵۱۳۸۹۳۷۴۶۴

ادامه