اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی حضوری و آنلاین نرم افزار حسابداری (محک و رافع)

✅ دوره آموزشی: نرم افزار حسابداری (محک و رافع)🗓 شروع دوره: چهارشنبه ۹۹/۰۸/۰۷◀️ ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ روزهای زوج🚹 استاد: خانم مروی دوره آنلاین شامل ۱۰۰ هزار تومان تخفیف می باشد، زمان ثبت نام در محل تخفیف کلمه online را وارد نمایید.

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی رایانه کار حسابداری مالی(به همراه نرم افزارهای رافع و محک)

دوره آموزشی: رایانه کار حسابداری مالی(به همراه نرم افزارهای رافع و محک)شروع دوره: پنجشنبه ۹۸/۰۷/۲۵ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای فرداستاد: سرکار خانم مروی

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی رایانه کار حسابداری مالی(به همراه نرم افزارهای رافع و محک)

دوره آموزشی: رایانه کار حسابداری مالی(به همراه نرم افزارهای رافع و محک)شروع دوره: پنجشنبه ۹۸/۰۷/۱۸ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای فرداستاد: خانم مروی

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی نرم افزار حسابداری (محک و رافع)

دوره آموزشی: نرم افزار حسابداری (محک و رافع)🗓 شروع دوره: سه شنبه ۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای فرداستاد: خانم مروی

ادامه
اخبار آموزشگاه

دوره آموزشی: حسابداری بازار کار (به همراه نرم افزار های محک و رافع)

✅ دوره آموزشی: حسابداری بازار کار (به همراه نرم افزار های محک و رافع) 🗓 شروع دوره:یکشنبه ۹۸/۰۲/۱۵ ◀️ ساعت ۱۶الی ۱۷:۳۰ روزهای فرد 🚹 استاد: خانم مروی

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی حسابداری بازار کار (به همراه نرم افزار های محک و رافع)

✅ دوره آموزشی: حسابداری بازار کار (به همراه نرم افزار های محک و رافع) 🗓 شروع دوره:سه شنبه ۹۷/۱۱/۲۳ ◀️ ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ روزهای فرد 🚹 استاد: آقای موسوی

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی رایانه کار حسابداری مالی

✅دوره آموزشی: رایانه کار حسابداری مالی(به همراه نرم افزارهای رافع و محک) 🗓 شروع دوره: یکشنبه ۹۷/۰۹/۱۱ ◀️ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای فرد 🚹 استاد: سرکار خانم مروی

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی رایانه کار حسابداری مالی(به همراه نرم افزارهای رافع و محک)

شروع دوره آموزشی رایانه کار حسابداری مالی(به همراه نرم افزارهای رافع و محک)

ادامه
اطلاعیه

قابل توجه کارآموزان محترم (حسابداری بازار کار)

📣📣📣 قابل توجه کارآموزان محترم (حسابداری بازار کار) که با آقای مهندس موسوی کلاس دارند 👇👇👇 🔴 بدلیل تداخلی کلاسی کارآموزان، از این جلسه (پنج شنبه ۹۷/۰۶/۰۱ )ساعت کلاس به ۱۶:۳۰ الی ۱۸ تغییر یافت. لطفا در ساعت مقرر در آموزشگاه حضور داشته باشید.

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی نرم افزار حسابداری محک

✅ دوره آموزشی: نرم افزار حسابداری محک 🗓 شروع دوره: بکشنبه ۹۷/۰۵/۲۸ ◀️ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸، روزهای فرد 🚹 استاد: آقای مهندس موسوی

ادامه