اطلاعیه

آزمون عملی

کارآموزان محترمی که از تاریخ ۹۸/۰۵/۰۱ الی ۹۸/۰۵/۱۵ آزمون کتبی داشته و نمره قبولی کسب نموده اند, آزمون عملی در محل آموزشگاه به شرح زیر برگزار می گردد شنبه ۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۳۰ عصر ۱- هما جلیلی صفریان- GIS۲- ارسلان اسودی- طراحی داخلی

ادامه