اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی ICDL پیشرفته (سرفصل Excel)

✅ دوره آموزشی: ICDL پیشرفته (سرفصل Excel)🗓 شروع دوره: دوشنبه ۹۹/۰۴/۳۰◀️ ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ روزهای زوج🚹 استاد: خانم مروی

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی ICDL پیشرفته (سرفصل Excel) برادران

دوره آموزشی: ICDL پیشرفته (سرفصل Excel) برادرانشروع دوره: چهارشنبه ۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱ روزهای زوجاستاد: آقای مهندس پوررزاقی

ادامه
اخبار آموزشگاه

دوره آموزشی ICDL پیشرفته (سرفصل Excel) خواهران

دوره آموزشی: ICDL پیشرفته (سرفصل Excel) خواهران شروع دوره: یکشنبه ۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ روزهای فرداستاد: خانم مروی

ادامه