اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی حضوری و آنلاین فتوشاپ

✅ دوره آموزشی حضوری و آنلاین: فتوشاپ🗓 شروع دوره: شنبه ۹۹/۰۷/۱۲◀️ ساعت ۱۰ الی ۱۲ روزهای زوج🚹 استاد: آقای مهندس چوگانیان دوره آنلاین ۱۰۰ هزار تومان تخفیف دارد. زمان ثبت نام در محل تخفیف کلمه online را وارد نمایید.

ادامه
فتوشاپ
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی حضوری فتوشاپ

✅ دوره آموزشی حضوری: فتوشاپ🗓 شروع دوره: دوشنبه ۹۹/۰۴/۲۳◀️ ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱ روزهای زوج🚹 استاد: آقای مهندس چوگانیان

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی فتوشاپ پیشرفته (گرافیک)

✅ دوره آموزشی: فتوشاپ پیشرفته (گرافیک) 🗓 شروع دوره: پنجشنبه ۹۸/۱۱/۰۳ ◀️ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای فرد 🚹 استاد: خانم مهندس احمدی

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی تکنیک و ترفند های فتوشاپ

دوره آموزشی: تکنیک و ترفند های فتوشاپ شروع دوره: یکشنبه ۹۸/۰۶/۲۴ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰ روزهای فرد استاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی فتوشاپ پیشرفته (گرافیک)

دوره آموزشی: فتوشاپ پیشرفته (گرافیک) شروع دوره: سه شنبه ۹۸/۰۶/۱۲ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰ روزهای فرداستاد: خانم مهندس احمدی

ادامه
photoshap
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی فتوشاپ پیشرفته (گرافیک)

✅ دوره آموزشی: فتوشاپ پیشرفته (گرافیک) 🗓 شروع دوره: شنبه ۹۷/۱۰/۲۹ ◀️ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰ صبح روزهای زوج 🚹 استاد: سر کار خانم احمدی

ادامه