اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی حضوری Solidworks

✅ دوره آموزشی حضوری: Solidworks🗓 شروع دوره: سه شنبه ۹۹/۰۶/۱۸◀️ ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱ روزهای یکشنبه و سه شنبه🚹 استاد: خانم مهندس هوشیار

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی حضوری Solidworks

✅ دوره آموزشی: Solidworks🗓 شروع دوره: یکشنبه ۹۹/۰۳/۱۸◀️ ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱ روزهای یکشنبه و چهار شنبه🚹 استاد: خانم مهندس هوشیار

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی Solidworks

شروع دوره آموزشی: Solidworks شروع دوره: یکشنبه ۹۸/۰۷/۲۸ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱ روزهای یکشنبه و سه شنبهاستاد: خانم مهندس هوشیار

ادامه