اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی حضوری و آنلاین Solidworks

✅ دوره آموزشی حضوری و آنلاین: Solidworks🗓 شروع دوره: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۲◀️ ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰روزهای سه شنبه و پنجشنبه🚹 استاد: آقای مهندس غلامی دوره آنلاین شامل ۵۰ هزار تومان تخفیف است. زمان ثبت نام در محل تخفیف کلمه online را وارد نمایید.

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی حضوری و آنلاین Solidworks

✅ دوره آموزشی حضوری و آنلاین: Solidworks🗓 شروع دوره: سه شنبه ۹۹/۱۱/۲۸◀️ ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰روزهای سه شنبه و پنجشنبه 🚹 استاد: آقای مهندس غلامی دوره آنلاین شامل ۵۰ هزار تومان تخفیف است. زمان ثبت نام در محل تخفیف کلمه online را وارد نمایید.

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی حضوری و آنلاین Solidworks

✅ دوره آموزشی حضوری: Solidworks🗓 شروع دوره: یکشنبه ۹۹/۱۰/۱۴◀️ ساعت ۱۶ الی ۱۸روزهای یکشنبه و سه شنبه🚹 استاد: آقای مهندس غلامی دوره آنلاین شامل ۵۰ هزار تومان تخفیف است. زمان ثبت نام در محل تخفیف کلمه online را وارد نمایید.

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی حضوری Solidworks

✅ دوره آموزشی حضوری: Solidworks🗓 شروع دوره: سه شنبه ۹۹/۰۶/۱۸◀️ ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱ روزهای یکشنبه و سه شنبه🚹 استاد: خانم مهندس هوشیار

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی حضوری Solidworks

✅ دوره آموزشی: Solidworks🗓 شروع دوره: یکشنبه ۹۹/۰۳/۱۸◀️ ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱ روزهای یکشنبه و چهار شنبه🚹 استاد: خانم مهندس هوشیار

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی Solidworks

شروع دوره آموزشی: Solidworks شروع دوره: یکشنبه ۹۸/۰۷/۲۸ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱ روزهای یکشنبه و سه شنبهاستاد: خانم مهندس هوشیار

ادامه