اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی اتوکد

دوره آموزشی: اتوکد شروع دوره: دوشنبه ۹۸/۰۶/۰۴ساعت :۱۸ الی ۱۹:۳۰ روزهای زوج استاد: آقای مهندس کاظم پور

ادامه