اخبار آموزشگاه

ورکشاپ اسمبل کامپیوتر و نصب ویندوز

آموزشگاه فنی و حرفه ای پارسوا بر گزار می کند: ورکشاپ اسمبل کامپیوتر و نصب ویندوز پنجشنبه ۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳ الی ۱۶شهریه: ۳۰۰۰۰ تومان

ادامه