اخبار آموزشگاه

دعوت به همکاری

📣 فراخوان جذب مربی 👇 آموزشگاه پارسوا جهت تکمیل کادر آموزشی خود در بخش آموزش مجازی در تمامی رشته ها بصورت قرار دادی دعوت به عمل می آورد. ✅ شرایط عمومی همکاری: داشتن مدرک کارشناسی و بالاتر

ادامه