اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی اتوکد

دوره آموزشی: اتوکد شروع دوره: سه شنبه ۹۸/۰۷/۰۲ساعت : ۱۹:۳۰ الی ۲۱ روزهای فرد استاد: خانم مهندس صبوری

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی اتوکد

دوره آموزشی: اتوکد شروع دوره: دوشنبه ۹۸/۰۶/۰۴ساعت :۱۸ الی ۱۹:۳۰ روزهای زوج استاد: آقای مهندس کاظم پور

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی اتوکد

✅ دوره آموزشی: اتوکد 🗓 شروع دوره: چهارشنبه ۹۸/۰۲/۰۴ ◀️ ساعت :۱۸ الی ۱۹:۳۰ روزهای زوج 🚹 استاد: خانم مهندس صبوری

ادامه