اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی Html&CSS(ترمیک وب، ترم ۱)

دوره آموزشی: Html&CSS(ترمیک وب، ترم ۱) شروع دوره: دوشنبه ۹۸/۰۸/۲۰ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای شنبه و دوشنبهاستاد: آقای مهندس عرب نژاد

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی CMS(ترمیک وب، ترم ۶)

✅ دوره آموزشی: CMS(ترمیک وب، ترم ۶) 🗓 شروع دوره: دو شنبه ۹۷/۱۲/۱۳ ◀️ ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰روزهای زوج 🚹 استاد: خانم مهندس کامران نیا هم اکنون ثبت نام کنید

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی Html&Css(ترمیک وب، ترم ۱)

✅ دوره آموزشی: Html&Css(ترمیک وب، ترم ۱) 🗓 شروع دوره: سه شنبه ۹۷/۰۹/۰۶ ◀️ ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱ روزهای یکشنبه و سه شنبه 🚹 استاد: آقای مهندس عرب نژاد

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی Html&Css (ترمیک وب، ترم یک)

✅ دوره آموزشی: Html&Css (ترمیک وب، ترم یک) 🗓 شروع دوره: چهار شنبه ۹۷/۰۸/۰۹ ◀️ ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ روزهای زوج 🚹 استاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی Html&Css (ترمیک وب، ترم یک)

شروع دوره آموزشی Html&Css (ترمیک وب، ترم یک)

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره ترم ۱ طراحی سایت(HTML&CSS)

✅ دوره آموزشی: شروع دوره ترم ۱ طراحی سایت(HTML&CSS) 🗓 شروع دوره: دوشنبه ۹۷/۰۴/۲۵ ◀ ساعت ۸ الی ۹:۳۰ روزهای زوج 🚹 استاد: خانم مهندس طلانشان

ادامه