اخبار آموزشگاه

شروع دوره طراحی سیستم مدیریت محتوا با php( ترم۶ وب)

د ۱ 👇👇👇 🗓 شروع دوره: جمعه ۹۷/۰۴/۲۲ ◀️ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰ روزهای جمعه کد ۲ 👇👇👇 🗓 شروع دوره: شنبه ۹۷/۰۴/۳۰ ◀️ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲ روزهای زوج 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 🚹 استاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه