اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی Photoshop

✅ دوره آموزشی: Photoshop 🗓 شروع دوره: پنج شنبه ۹۷/۰۹/۰۸ ◀️ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰روزهای فرد 🚹 استاد: خانم مهندس طلانشان

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی Photoshop

✅ دوره آموزشی: Photoshop 🗓 شروع دوره: سه شنبه ۹۷/۰۹/۰۶ ◀️ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸روزهای فرد 🚹 استاد: خانم مهندس احمدی

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی فتوشاپ

✅ دوره آموزشی: فتوشاپ 🗓 شروع دوره: پنج شنبه ۹۷/۰۷/۲۴ ◀️ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای سه شنبه و پنج شنبه 🚹 استاد: آقای مهندس عرب نژاد

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی فتوشاپ

✅ دوره آموزشی: فتوشاپ 🗓 شروع دوره: سه شنبه ۹۷/۵/۱۶ ◀️ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸روزهای فرد 🚹 استاد: خانم مهندس طلانشان

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره فتوشاپ

✅ دوره آموزشی: فتوشاپ 🗓 شروع دوره: سه شنبه ۹۷/۰۴/۱۲ ◀️ ساعت ۸ الی ۹:۳۰ روزهای فرد 🚹 استاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره فتوشاپ

✅ دوره آموزشی: فتوشاپ 🗓 شروع دوره: سه شنبه ۹۷/۰۴/۰۵ ◀️ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای فرد 🚹 استاد: خانم مهندس طلانشان

ادامه