اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی CMS(ترمیک وب، ترم ۶)

✅ دوره آموزشی: CMS(ترمیک وب، ترم ۶) 🗓 شروع دوره: دو شنبه ۹۷/۱۲/۱۳ ◀️ ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰روزهای زوج 🚹 استاد: خانم مهندس کامران نیا هم اکنون ثبت نام کنید

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی Html&Css(ترمیک وب، ترم ۱)

✅ دوره آموزشی: Html&Css(ترمیک وب، ترم ۱) 🗓 شروع دوره: سه شنبه ۹۷/۰۹/۰۶ ◀️ ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱ روزهای یکشنبه و سه شنبه 🚹 استاد: آقای مهندس عرب نژاد

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی Bootstrap(ترمیک وب، ترم ۲)

✅ دوره آموزشی: Bootstrap(ترمیک وب، ترم ۲) 🗓 شروع دوره: شنبه ۹۷/۰۹/۰۳ ◀️ ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱ روزهای زوج 🚹 استاد: آقای مهندس عرب نژاد

ادامه
php
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی PHP مقدماتی(ترمیک وب، ترم ۴)

✅ دوره آموزشی: PHP مقدماتی(ترمیک وب، ترم ۴) 🗓 شروع دوره:سه شنبه ۹۷/۰۸/۲۹ ◀️ ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ روزهای سه شنبه و پنجشنبه 🚹 استاد: آقای مهندس عرب نژاد

ادامه
php
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشیPHP مقدماتی(ترمیک وب، ترم ۴)

✅ دوره آموزشی: PHP مقدماتی(ترمیک وب، ترم ۴) 🗓 شروع دوره:دوشنبه ۹۷/۰۸/۲۸ ◀️ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای زوج 🚹 استاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی Html&Css (ترمیک وب، ترم یک)

✅ دوره آموزشی: Html&Css (ترمیک وب، ترم یک) 🗓 شروع دوره: چهار شنبه ۹۷/۰۸/۰۹ ◀️ ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ روزهای زوج 🚹 استاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه
کاربر ICDL
اخبار آموزشگاه

شروع دوره ICDL مقدماتی

✅ دوره آموزشی: ICDL مقدماتی 🗓 شروع دوره: چهارشنبه ۹۷/۰۷/۱۸ ◀️ ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۳۰ روزهای زوج 🚹 استاد: آقای مهندس تیموری

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی ICDL پیشرفته (سرفصل PowerPoint) برادران

✅ دوره آموزشی: ICDL پیشرفته (سرفصل PowerPoint) برادران 🗓 شروع دوره: دوشنبه ۹۷/۰۶/۲۶ ◀️ ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱ روزهای زوج 🚹 استاد: آقای مهندس تیموری

ادامه
اعلام نمرات

لیست آزمون کتبی و عملی کارآموزان مهر سال ۹۷

لیست آزمون کتبی و عملی کارآموزان مهر سال ۹۷

ادامه