اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی اتوکد

✅ دوره آموزشی: اتوکد 🗓 شروع دوره: یکشنبه ۹۷/۰۸/۱۳ ◀️ ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱ روزهای فرد 🚹 استاد: آقای مهندس کاظم پور

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره اتوکد

✅ دوره آموزشی: اتوکد 🗓 شروع دوره: یکشنبه ۹۷/۰۴/۱۷ ◀️ ساعت ۱۸:۰۰الی ۱۹:۳۰روزهای یکشنبه و پنج شنبه 🚹 استاد: آقای مهندس شاکری نسب

ادامه