جدول شهریه آموزشگاه پارسوا

شهریه دوره های آموزشی طراحی وب سایت ( سال ۱۴۰۰)

ردیف نام دوره شهریه خصوصی (هر جلسه) (ریال) شهریه عمومی (ریال) تعداد جلسات لینک ثبت نام
۱ Html&CSS ۱۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵-۱۲ ثبت نام
۲ Bootstrap ( طراحی واکنش گرا) ۱۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵-۱۲ ثبت نام
۳ Java Script (مقدماتی) ۱۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵-۱۲ ثبت نام
۴ Java Script ( پیشرفته ) ۱۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵-۱۲ ثبت نام
۵ Photoshop ( گرافیک طراحی وب) ۱۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵-۱۲ ثبت نام
۶ PHP (مقدماتی) ۱۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵-۱۲ ثبت نام
۷ PHP& MySQL (پایگاه داده) ۱۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵-۱۲ ثبت نام
۸ CMS (طراحی سیستم مدیریت محتوا) ۱۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵-۱۲ ثبت نام
۹ WordPress (مقدماتی) ۱۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵-۱۲ ثبت نام
۱۰ WordPress (پیشرفته) ۱۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵-۱۲ ثبت نام

شهریه دوره های آموزشی طراحی گرافیک ( سال ۱۴۰۰)

ردیف نام دوره شهریه خصوصی (هر جلسه) (ریال) شهریه عمومی (ریال) تعداد جلسات لینک ثبت نام در دوره
۱ کارور فتوشاپ (مقدماتی) ۱۵۰۰٫۰۰۰ ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۵-۱۲ ثبت نام
۲ کارور فتوشاپ گرافیک ۱۵۰۰٫۰۰۰۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام
۳ کارور فتوشاپ آتلیه ۱۵۰۰٫۰۰۰۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام
۴ Corel Draw ۱۵۰۰٫۰۰۰۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام
۵ After Effect ۱۵۰۰٫۰۰۰ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام
۶ Illustrator ۱۵۰۰٫۰۰۰ ۴۸۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام
۷ InDesign ۱۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام
۸ Premiere ۱۰۰۰٫۰۰۰ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام
۹ Edius ۱۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام
۱۰فتوشاپ (مجازی)۲٫۴۰۰٫۰۰۰۱۰ثبت نام

شهـریـه دوره هـای آمـوزشـی (سال ۱۴۰۰)

ردیف نام دوره شهریه خصوصی (هر جلسه) (ریال) شهریه عمومی (ریال) تعداد جلسات لینک ثبت نام
۱ ICDL2(حضوری) ۱۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵-۱۲ ثبت نام
۲ ICDL1 (حضوری)۱۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۵-۲۰ ثبت نام
۳ کاربرICDL(حضوری)۱۰۰۰٫۰۰۰ ۶٫۶۰۰٫۰۰۰ ۴۰ ثبت نام
۴ ICDL2(غیر حضوری) ۱۵۰۰٫۰۰۰۱۰ ثبت نام
۵ ICDL1 (غیرحضوری) ۲٫۰۰۰٫۰۰۰۲۰ ثبت نام
۶ کاربرICDL(غیرحضوری) ۳٫۵۰۰٫۰۰۰۳۰ ثبت نام
۴ ترسیم نقشه­ها با نرم افزار اتوکد ۱۵۰۰٫۰۰۰ ۶٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۸-۱۵ ثبت نام
۵ طراحی معماری با نرم افزار ۳Ds Max  (مقدماتی) ۱۵۰۰٫۰۰۰ ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۵-۲۰ ثبت نام
۶ طراحی معماری با نرم افزار ۳Ds Max (پیشرفته) ۱۵۰۰٫۰۰۰ ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۵-۲۰ ثبت نام
۷ کارور فتوشاپ (مقدماتی) ۱۵۰۰٫۰۰۰ ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۵-۱۲ ثبت نام
۸ کارور فتوشاپ گرافیک ۱۵۰۰٫۰۰۰ ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام
۹ کارور فتوشاپ آتلیه ۱۵۰۰٫۰۰۰ ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام
۱۰ Corel Draw ۱۵۰۰٫۰۰۰ ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام
۱۱ رایانه کار حسابداری مالی (با نرم افزارهای رافع، هلو و محک) ۱۵۰۰٫۰۰۰ ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ ۲۵-۲۰ ثبت نام
۱۲ Solid Works (مقدماتی) ۱۵۰۰٫۰۰۰ ۶٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۸-۱۵ ثبت نام
۱۳ Solid Works (پیشرفته) ۱۵۰۰٫۰۰۰ ۶٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۸-۱۵ ثبت نام
۱۴ Catia (مقدماتی) ۱۵۰۰٫۰۰۰ ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸-۱۵ ثبت نام
۱۵ Catia (پیشرفته) ۱۵۰۰٫۰۰۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸-۱۵ ثبت نام
۱۶ Ms Project ۱۵۰۰٫۰۰۰ ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام
۱۷ SPSS ۱۵۰۰٫۰۰۰ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸ ثبت نام
۱۸ دوره جامع تعمیرات تخصصی ویژه بازار کار موبایل/ تبلت/ لپ تاپ/گجت های هوشمند ۱۵۰۰٫۰۰۰ ۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۰ ثبت نام
۱۹ اندروید ۱۵۰۰٫۰۰۰ ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵-۱۲ ثبت نام
۲۰ Etabs & Safe ۱۵۰۰٫۰۰۰ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۵-۲۰ ثبت نام
۲۱ آباکوس ۱۵۰۰٫۰۰۰ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵-۱۲ ثبت نام
۲۲ Revit ۱۵۰۰٫۰۰۰ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۵-۲۰ ثبت نام
۲۳ After Effect ۱۵۰۰٫۰۰۰ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام
۲۴ Illustrator ۱۵۰۰٫۰۰۰ ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام
۲۵ InDesign ۱۵۰۰٫۰۰۰ ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام
۲۶ Premiere ۱۵۰۰٫۰۰۰ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام
۲۷ Edius ۱۵۰۰٫۰۰۰ ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ثبت نام