اخبار آموزشگاه

طرح اوقات فراغت تابستان

🚹 استاد (شیفت صبح): خانم مهندس کامران نیا
🚹 استاد (شیفت عصر): آقای مهندس عرب نژاد
👇👇👇👇👇👇👇👇
♦️ شروع دوره: هفته اول تیرماه

Related posts

Leave a Comment