اطلاعیه

لیست گواهینامه های صادر شده بهمن ماه

۱- مهرداد اسمعیلی باشریک

۲- سید پوریا افضلی

۳- سحر محمدی اکبری

۴- مهدی خاموشی بکاولی

۵- یاسمین رضوی آسا

۶- مریم سالار حسینی

۷- شاهین بهزاد راد

۸- شهریار بهزاد راد

۹- سید علی عراقی زاده

۱۰- ایمان لقای تیزابی

۱۱- مارال مسعودی خراسانی

۱۲- سید علی موسوی

۱۳- زهرا مومنی

۱۴- فائزه نوروزی

۱۵-مهراب واحدی

۱۶- حدیث همت بلند ثانی

۱۷- علیرضا یاری

جهت دریافت مدرک فنی و حرفه ای اینجا کلیک کنید.

Related posts

Leave a Comment