اخبار آموزشگاه

گواهینامه های مهارت صادر شده در 13تیر ماه 1401

blank

گواهینامه های مهارت صادر شده در 13تیر ماه 1401

1- مرتضی اخباری فر
2- علیرضا علوی بجستانی
3- هادی جوان بخت
4- علی فیضی
5- فرهنگ فرجی زاده

جهت دریافت گواهی نامه ی مهارت کلیک کنید

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.