اطلاعیه

لیست گواهینامه های صادر شده در تیر ماه ۱۴۰۰

۱- محبوبه امام دوست
۲- سینا ابراهیمی
۳- بهجت خوش قدم اول
۴- محدثه کاظمی جاقرق
۵- ریحانه تیمورزاده
۶- امیر مکاری
۷- سیدجواد طباطبائی
۸- حمیدرضا مومن

جهت دریافت مدرک فنی و حرفه ای کلیک نمائید

Related posts

Leave a Comment