اطلاعیه

لیست گواهینامه های صادر شده در اردیبهشت ۱۴۰۰

ردیفنامنام خانوادگینام حرفه
۱امیرحسینشریف نژادتوسعه دهنده وب با PHP
۲عبدالرضاپورحیدریتوسعه دهنده وب با PHP
۳مائدهخالورایانه کار حسابداری مالی (کار و دانش)
۴علیرضایاریرایانه کار حسابداری مالی (کار و دانش)
۵مارالتاتاریطراح معماری با نرم افزار۳D Max
۶مصطفیاعتمادی اصلطراح مقدماتی صفحات WEB
۷سید پوریاافضلیطراح مقدماتی صفحات WEB
۸مبینشرقیطراح مقدماتی صفحات WEB
۹ترانهنوریانطراح مقدماتی صفحات WEB
۱۰علیرضاپاسبانطراح مقدماتی صفحات WEB
۱۱حامدمرادیطراحی با نرم افزار Solid Works
۱۲سیناابراهیمیکاربر ICDL
۱۳دانیالاخلاقیکاربر ICDL
۱۴سید پوریاافضلیکاربر ICDL
۱۵فاطمهایزدپناه کاهوکاربر ICDL
۱۶محمدحسینحسن زادهکاربر ICDL
۱۷مهرانرنجبرکاربر ICDL
۱۸محمد هادیسیگاریکاربر ICDL
۱۹امیررضاطبریکاربر ICDL
۲۰محمدعبداللهیکاربر ICDL
۲۱اسماعیلآزادکاربر گرافیک رایانه ای با InDesign
۲۲مهنازپیرویکارور After Effects
۲۳عارفهالهیاریکارور Photoshop
۲۴ساراسیف الهیکاربر ICDL
۲۵سحرجعفری دوستکاربر ICDL

جهت دریافت گواهینامه مهارت کلیک نمائید

Related posts

Leave a Comment