آموزش فتوشاپ آتلیه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی فتوشاپ پیشرفته (آتلیه)

دوره آموزشی: فتوشاپ پیشرفته (آتلیه)شروع دوره: دوشنبه ۹۸/۰۷/۲۹ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲ روزهای زوجاستاد: خانم مهندس احمدی

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی رایانه کار حسابداری مالی(به همراه نرم افزارهای رافع و محک)

دوره آموزشی: رایانه کار حسابداری مالی(به همراه نرم افزارهای رافع و محک)شروع دوره: پنجشنبه ۹۸/۰۷/۲۵ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای فرداستاد: سرکار خانم مروی

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی Bootstrap (ترمیک وب)

دوره آموزشی: Bootstrap (ترمیک وب) شروع دوره: سه شنبه ۹۸/۰۷/۲۳سه شنبه ها ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ و پنجشنبه ها ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ استاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی Html&Css (ترمیک وب، ترم یک)

دوره آموزشی: Html&Css (ترمیک وب، ترم یک)شروع دوره: دوشنبه ۹۸/۰۷/۲۲شنبه ها ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ و دوشنبه ها ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ استاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی Solidworks

شروع دوره آموزشی: Solidworks شروع دوره: یکشنبه ۹۸/۰۷/۲۸ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱ روزهای یکشنبه و سه شنبهاستاد: خانم مهندس هوشیار

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی PHP مقدماتی(ترمیک وب)

دوره آموزشی: PHP مقدماتی(ترمیک وب)شروع دوره: سه شنبه ۹۸/۰۷/۲۳ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای یکشنبه و سه شنبهاستاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی رایانه کار حسابداری مالی(به همراه نرم افزارهای رافع و محک)

دوره آموزشی: رایانه کار حسابداری مالی(به همراه نرم افزارهای رافع و محک)شروع دوره: پنجشنبه ۹۸/۰۷/۱۸ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای فرداستاد: خانم مروی

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی فتوشاپ

دوره آموزشی: فتوشاپ شروع دوره: چهارشنبه ۹۸/۰۷/۱۷ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ روزهای شنبه و چهارشنبه استاد: خانم مهندس کامران نیا

ادامه
اخبار آموزشگاه

شروع دوره آموزشی: Solidworks

دوره آموزشی: Solidworks شروع دوره: دوشنبه ۹۸/۰۷/۱۵ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱ روزهای شنبه و دوشنبهاستاد: خانم مهندس هوشیار

ادامه