اطلاعیه

اطلاعیه آزمون عملی

کارآموزان محترمی که از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ آزمون کتبی داشته و نمره قبولی کسب نموده اند, آزمون عملی در محل آموزشگاه به شرح زیر برگزار می گردد:

◀️ دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ شیفت صبح ساعت ۱۰

۱- بهجت خوش قدم اول – ICDL

۲- محبوبه امام دوست – حسابداری مالی

۳- محدثه کاظمی جاغرق – ICDL

۴- زهره حیدرزاده بجستانی – حسابداری مالی

۵- حمید رضا مومن– ICDL

۶- امیر مکاری – ICDL

۷- سینا ابراهیمی – فتوشاپ

۸- سید جواد طباطبائی زاده – ICDL

۹- سوگند پور نوغانیان – ICDL

۱۰- عارفه رضائی – ICDL

🔴 به همراه داشتن کارت ملی الزامی است. لطفا راس ساعت مقرر در آموزشگاه حضور داشته باشید.
🔴 زمان آزمون ها از طرف سازمان فنی و حرفه ای اعلام می گردد و امکان تغییر روز و ساعت آن به هیچ وجه امکان ندارد.
🔴 آزمون عملی توسط (((بازرس سازمان فنی و حرفه ای))) گرفته خواهد شد. در صورت عدم حضور در ساعت و تاریخ مقرر برای کارآموز غیبت محسوب شده و مستلزم پرداخت حق آزمون مجدد جهت شرکت در آزمون عملی بعدی خواهد بود.

با آرزوی موفقیت

Related posts

Leave a Comment