اطلاعیه

کارآموزان محترم (ترم۴ وب) آقای مهندس عرب نژاد

📣📣📣 قابل توجه کارآموزان محترم (ترم۴ وب) که با آقای مهندس عرب نژاد کلاس دارند
👇👇👇

🔴 کلاس فردا یک شنبه ۹۷/۰۵/۲۸کنسل می باشد ،جلسه بعد سه شنبه ۹۷/۰۵/۳۰ برگزار خواهد شد.

Related posts