اخبار آموزشگاه

ورکشاپ اسمبل کامپیوتر و نصب ویندوز

آموزشگاه فنی و حرفه ای پارسوا بر گزار می کند:
ورکشاپ اسمبل کامپیوتر و نصب ویندوز
پنجشنبه ۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳ الی ۱۶
شهریه: ۳۰۰۰۰ تومان

Related posts

Leave a Comment