اعلام نمرات

نتایج آزمون های کتبی و عملی تیر سال ۹۷

تیر ۹۷ نام نام خانوادگی نام حرفه تاریخ آزمون کتبی نمره کتبی وضعیت تاریخ آزمون عملی نمره عملی وضعیت نهایی کد شناسای کارآموز
برادران دانیال ساقی فتوشاپ ۴/۱ ۵۰ قبول ۱۹/۴ ۹۰ قبول نهایی  
ارسلان وارسته نوبری ICDL1 ۴/۱ ۴۳٫۳۳ مردود
سید حسین حسینی اتوکد ۴/۱ ۲۳٫۳۳ مردود
احسان عرفانیان عراقی ICDL1 ۴/۱ ۶۰ قبول ۱۹/۴ ۸۵ قبول نهایی
محمد آشفته ICDL1 ۴/۱ ۵۳٫۳۳ قبول ۱۹/۴ ۱۰۰ قبول نهایی
عرفان دلخوانی فتوشاپ ۴/۱۳ ۶۷٫۵ قبول ۱۹/۴ ۹۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۷۷۸۳۹۳

 

قاسم حمیدی سالید ورک ۴/۱۹ ۷۷٫۵ قبول ۱/۵ ۹۰ قبول نهایی ۹۳۰۹۲۰۴۷۶۷

 

امید مداح سالید ورک ۴/۱۹ ۹۰ قبول ۱/۵ ۹۰ قبول نهایی ۹۲۰۰۴۸۱۸۶۶

 

احسان حسنی دریم ویور ۴/۱۹ ۵۲٫۵ قبول ۱/۵ ۸۰ قبول نهایی ۹۳۰۷۳۰۵۷۴۵

 

امیر شافعی اتوکد ۴/۱۰ ۷۰ قبول ۱۹/۴ ۹۰ قبول نهایی ۹۲۰۱۹۴۶۲۳۱

 

محمد آشفته ICDL2 ۴/۴ ۸۷٫۵ قبول ۱۹/۴ ۱۰۰ قبول نهایی ۹۳۰۹۱۸۵۵۸۶

 

آرشام بکائیان ICDL1 ۴/۱۷ غ مردود
ایمان لطفی قرائی فتوشاپ ۴/۱۷ ۹۵ قبول ۱/۵ ۱۰۰ قبول نهایی ۹۳۰۸۰۶۷۶۶۷

 

آرش ناصری سالید ورک ۴/۱۰ ۶۷٫۵ قبول ۱۹/۴ ۹۵ قبول نهایی ۹۳۰۹۱۸۵۶۶۰

 

ارسلان وارسته نوبری ICDL2 ۴/۱۶ ۷۵ قبول ۱/۵ ۱۰۰ قبول نهایی ۹۳۰۹۲۰۴۶۹۰

 

رضا رئوف خراسانی فتوشاپ ۴/۱۷ ۸۵ قبول ۱/۵ ۸۵ قبول نهایی ۹۳۰۹۲۰۴۷۰۶

 

اردلان باقر زاده اتوکد ۴/۱۱ ۷۵ قبول ۱۹/۴ ۸۰ قبول نهایی ۹۳۰۹۱۸۵۶۴۹

 

آرش نژاد رحیم اتوکد ۴/۱۶ غ مردود
مهرداد غفوریان کتیا ۴/۱۷ ۷۵ قبول ۱/۵ ۹۳ قبول نهایی ۹۲۰۰۵۸۵۱۸۱

 

مهدی پوربرات ICDL2 ۴/۱۳ ۸۰ قبول ۱۹/۴ ۸۰ قبول نهایی ۹۳۰۹۱۸۵۵۹۰

 

خواهران مهدیه عباسی دره ساری ICDL2 ۴/۱ ۶۰ قبول ۱۹/۴ ۸۵ قبول نهایی
زهرا ابراهیم زاده ICDL1 ۴/۲۰ ۶۷٫۵ قبول ۱/۵ غ
مریم مستوفی شرق فتوشاپ ۴/۲۰ ۷۰ قبول ۱/۵ ۱۰۰ قبول نهایی
مریم عبداللهی ICDL2 ۴/۴ ۸۵ قبول ۱۹/۴ ۸۰ قبول نهایی ۹۳۰۹۱۸۵۵۸۸

 

زهرا شفیع زاده ICDL2 ۱۹/۱۲/۹۶ ۸۲٫۵ قبول ۱۹/۴ ۸۰ قبول نهایی

Related posts