اعلام نمرات

لیست آزمون کتبی و عملی کارآموزان شهریور سال ۹۷

شهریور ۹۷ نام نام خانوادگی نام حرفه تاریخ آزمون کتبی نمره کتبی وضعیت تاریخ آزمون عملی نمره عملی وضعیت نهایی کد شناسای کارآموز
۱ مهدی علوی ICDL1 ۶/۱۶ ۶۵ قبول ۷/۸
۲  

مهدی

پروین محبی حسابداری مالی ۶/۱۶ غ
۳ ناصر سمیعی کیا آباکوس ۶/۶ ۰ مردود
۴ نوید رهنما سالیدورک ۶/۵ ۹۲٫۵ قبول ۶/۱۸ ۱۰۰ قبول نهایی
۵ علیرضا رجائی باجگیران سالیدورک ۶/۵ ۷۲٫۵ قبول ۶/۲۱
۶ مرتضی شاکری نصب ICDL1 ۶/۵ ۷۵ قبول ۶/۱۸ ۹۲ قبول نهایی
۷ مژگان منتظری قندشتی کاربر ICDL ۶/۶ ۶۰ قبول ۱۸/۶ ۸۰ قبول نهایی
۸ فهیمه فانی ICDL1 ۶/۶ ۶۷٫۵ قبول ۱۸/۶ ۸۵ قبول نهایی
۹ سمیرا وفا پسند حسابداری مالی ۶/۶ ۴۷٫۵ مردود
۱۰ میلاد ملک جعفریان آباکوس ۶/۱۸ ۸۵ قبول
۱۱ فاطمه احمدی ICDL ۶/۲۱ ۷۵ قبول
۱۲  

زهره

مخبری ICDL ۶/۱۸ ۶۰ قبول
۱۳ نادیا زاهد حسابداری صنعتی ۶/۱۸ ۳۷٫۵ مردود
۱۴ زهرا گلابچی محمد آباد حسابداری مالی ۶/۱۰ غ مردود
۱۵ مسلم وطن خواه سالیدورک ۶/۱۰ ۲۷٫۵ مردود
۱۶ محمد مهدی شیخ محمدی مقدماتی وب ۶/۱۰ ۶۰ قبول
۱۷ محمد نوری فتوشاپ ۶/۲۱ ۵۷٫۵ قبول
۱۸ اعظم دارا ICDL ۶/۲۴ ۷۵ قبول
۱۹ سید ایلیا موسوی مقدم اتوکد ۶/۲۴ ۳۵ مردود
۲۰ مهلا کامران نیا ICDL ۶/۱۵ ۷۸ قبول ۶/۱۸ ۱۰۰ قبول نهایی
۲۱ میترا نجومی فرد ICDL ۶/۲۲ ۵۵ قبول
۲۲ محمد مهدی شیخ محمدی فتوشاپ ۶/۱۵ ۵۳ قبول
۲۳ مهران خوارزمی ICDL ۶/۱۳ ۷۰ قبول ۶/۱۸ ۸۲ قبول نهایی
۲۴ مهرداد اقبالی زاده اتوکد ۶/۱۳ ۳۵ مردود
۲۵ حسین رحمیان مقدماتی وب ۶/۱۳ ۷۵ قبول ۶/۱۸ ۹۵ قبول نهایی
۲۶ پدرام عرب نژاد مقدماتی وب ۶/۱۳ ۴۳ مردود

Related posts