اطلاعیه

کارآموزان محترم دوره سالیدورک

📣📣📣 قابل توجه کارآموزان محترم دوره سالیدورک که با آقای مهندس محبتی پور کلاس دارند👇👇👇
🔴 کلاس روز پنجشنبه ۹۷/۰۴/۲۱ کنسل می باشد و جلسه بعدی در تاریخ ۹۷/۰۴/۲۳ برگزار خواهد شد. لطفا راس ساعت مقرر در آموزشگاه حضور داشته باشید.

Related posts

Leave a Comment