اطلاعیه

قابل توجه کارآموزان محترم (دوره حسابداری بازار کار)که با آقای مهندس موسوی کلاس دارند

📣📣📣 قابل توجه کارآموزان محترم (دوره حسابداری بازار کار) که با آقای مهندس موسوی کلاس دارند👇👇👇

🔴 کلاس روز سه شنبه ۹۷/۰۵/۱۶ کنسل می باشد و جلسه بعدی در روز پنجسنبه ۹۷/۰۵/۱۸ برگزار خواهد شد.

Related posts