اطلاعیه

قابل توجه کارآموزان محترم (دوره اندروید)

📣📣📣 قابل توجه کارآموزان محترم (دوره اندروید) که با آقای مهندس خواهانی کلاس دارند👇👇👇

🔴 زمان برگزاری این دوره از عصرهای زوج به صبح های زوج ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰ تغییر یافت.

Related posts