اطلاعیه

کارآموزان محترم دوره اتوکد و Etabs

📣📣📣 قابل توجه کارآموزان محترم دوره اتوکد و Etabs که با آقای مهندس کاظم پور کلاس دارند👇👇👇
🔴 کلاسهای روز پنجشنبه ۹۷/۰۴/۲۱ کنسل می باشد و جلسه بعدی در تاریخ ۹۷/۰۴/۲۴ برگزار خواهد شد. لطفا راس ساعت مقرر در آموزشگاه حضور داشته باشید.

Related posts

Leave a Comment