اطلاعیه

قابل توجه کارآموزان محترم (حسابداری بازار کار)

📣📣📣 قابل توجه کارآموزان محترم (حسابداری بازار کار) که با آقای مهندس موسوی کلاس دارند 👇👇👇
🔴 بدلیل تداخلی کلاسی کارآموزان، از این جلسه (پنج شنبه ۹۷/۰۶/۰۱ )ساعت کلاس به ۱۶:۳۰ الی ۱۸ تغییر یافت. لطفا در ساعت مقرر در آموزشگاه حضور داشته باشید.

Related posts